Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Utworzono dnia 02.08.2019

          Jednym z zadań gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn,  wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione jak również osobom, którym rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

          Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

          Aktualnie w Gminie Morąg usługami opiekuńczymi objętych jest 104 osoby, w tym 31 osób do 75 roku życia legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności jak, również orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

          Wykonawcą usług opiekuńczych na terenie Gminy Morąg jest Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu, który z budżetu gminy otrzymuje środki finansowe na realizację tej formy pomocy. Pełny koszt 1 godziny opiekuńczej w 2019 roku wynosi 20,13 zł., przy czym procentowa odpłatność osoby, której zostały przyznane usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Powyższą kwestię reguluje uchwała Rady Miejskiej w Morągu.

          W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” (finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) Gmina Morąg przystąpiła do realizacji ww. Programu, którego celem  jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 r. ż. z orzeczeniami o niepełnosprawności, o których mowa wyżej, wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzenia oferty usług, jak również wsparcia finansowego gmin w zakresie realizacji zadania własnego.

          Stosownie do zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Morąg reprezentowaną przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego, Wojewoda przekaże Gminie środki z Programu w kwocie 252.732,15 zł. (Gmina Morąg w ramach realizacji usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych wnosi również wkład własny w wysokości 252.732,15 zł.).

          Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze współfinansowane z Programu, nie ponosiły odpłatności za te usługi, Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, która stanowi że usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom spełniającym warunki i kryteria przyznania usług, określone w rządowych lub resortowych programach wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pod warunkiem przystąpienia Gminy Morąg do realizacji programu.

          Przyznanie Gminie Morąg środków na realizację Programu oraz podjęcie przez Radę Miejską w Morągu cytowanej wyżej uchwały skutkuje tym, że osoby do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, objęte usługami opiekuńczymi, nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 lipca 2019 r.

          Usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej przyznaniem tej formy wsparcia (składany w MOPS), po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wywiadu środowiskowego, potwierdzającego zarówno  potrzebę objęcia tą formą pomocy, jak i niemożnością zapewnienia pomocy ze strony rodziny.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 36

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 210

W poprzednim miesiącu: 478

Wszystkich: 13196